silkələmək

silkələmək
f.
1. Təkan verərək, dartaraq bu tərəfdən-o tərəfə bərk tərpətmək, yerindən oynatmaq, sarsıtmaq. Gənc sərt əlilə Bayramı silkələdi. M. Hüs.. Arvad <Aydının> üstünə atılıb bərk silkələdi. H. Seyidbəyli. // Meyvələri salmaq üçün ağacı bərk tərpətmək, əsdirmək. Tut ağacını silkələmək. // Bir şeyin üstündəki tozu, zibili və s. -ni təmizləmək üçün çırpmaq, bərk əsdirmək, silkib təmizləmək. Süfrəni silkələmək. Xalçanı silkələmək. – Pinəçi bir də Gülnaza baxıb fikrə getdi. Ayağa durub çirkli döşlüyünü silkələdi və: – Dalımca gəlin, – deyib, dükanın arxasına keçdi. M. İ.. <Bəy> çubuğun külünü silkələyərək dik-dik rəncbərin üzünə baxırdı. M. C..
2. Atıb-tutmaq, yırğalamaq. Araba bizi yaman silkələdi. – Bir dəfə maşın nəyin isə üzərindən tullanaraq bizi bərk silkələdikdə dodaqlarım <leytenantın> kürəyinə toxundu. İ. Ə..
3. Oynatmaq, o tərəf-bu tərəfə əsdirmək, tərpətmək. Seyid Səməd başını bir silkələdi: – Bilirsənmi, dadaş! Burada başqa bir sirr yoxdur. Ə. H.. Boz at qəşəng başını silkələyib səkdi. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • silkələnmə — «Silkələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • silkəmə — «Silkəmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Silk — Silk, n. [OE. silk, selk, AS. seolc, seoloc; akin to Icel. silki, SW. & Dan. silke; prob. through Slavic from an Oriental source; cf. Lith. szilkai, Russ. shelk , and also L. sericum Seric stuff, silk. Cf. {Sericeous}. {Serge} a woolen stuff.] 1 …   The Collaborative International Dictionary of English

 • SILK — SILK  формат аудиоданных и аудиокодек используемый Skype. Разработан компанией Skype Limited. SILK был разработан для замены другого кодека  SVOPC также созданного компанией Skype Limited. SILK являлся отдельной веткой разработки кодека …   Википедия

 • SILK — (Heb. מֶשִׁי, meshi). Silk is mentioned once in the Bible by Ezekiel (16:10, 13) in his description of the splendid garments of the Israelite woman. The commentators identify this meshi with silk, and there may be an etymological connection… …   Encyclopedia of Judaism

 • Silk — (engl. Wort für Seide) ist der Familienname folgender Personen: Anna Silk (* 1977), kanadische Schauspielerin Dave Silk (* 1958), US amerikanischer Eishockeyspieler David Silk (* 1936), anglikanischer Bischof Garnett Silk (1966–1994),… …   Deutsch Wikipedia

 • silk — (n.) O.E. sioloc, seoloc silk, ultimately from an Asian word (Cf. Chinese si silk, Manchurian sirghe, Mongolian sirkek) borrowed into Gk. as serikos silken, serikon silk (Cf. Gk. Seres, a name for an oriental people from whom the Greeks got silk) …   Etymology dictionary

 • silk´en|ly — silk|en «SIHL kuhn», adjective, verb. –adj. 1. a) made of silk: »a silken dress. The king wore silken robes. b) of or having to do with silk stuffs or goods. 2. like silk; soft, smooth, and glossy: »She has silken hair. 3. a) …   Useful english dictionary

 • silk|en — «SIHL kuhn», adjective, verb. –adj. 1. a) made of silk: »a silken dress. The king wore silken robes. b) of or having to do with silk stuffs or goods. 2. like silk; soft, smooth, and glossy: »She has silken hair. 3. a) …   Useful english dictionary

 • silk — [ sılk ] noun ** 1. ) uncount thin smooth cloth made from the fibers produced by an insect called a silkworm: an elegant shirt made of pure Chinese silk a ) only before noun made of silk: an expensive Italian silk suit b ) uncount the THREAD used …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Silk —    Silk production was a privatized state industry, centered in Constantinople (q.v.) and also, from the 11th century, in Athens, Corinth, Thebes, and Thessalonike (qq.v.). Justinian I (q.v.) established the industry by first smuggling silkworm… …   Historical dictionary of Byzantium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”